Batayang teoretikal sa wikang filipino

Napatunayan ko ring may nagkakaisa at nakakatulad kaming mithiin para wastong mapatnubayan ang Komisyon.

Batayang teoretikal sa wikang filipino

Batayang teoretikal sa wikang filipino

Demeterio IIIand Judith Angeles This paper features two Filipino independent films that discuss the relatively avoided topic of lesbianism in the Philippines.

This study relied upon the thoughts of the feminist philosopher Judith Butler and her idea of performativity. This idea broke the biological and naturalistic myths about sex which opened the assumption that sex is the cause of gender and it is that which serves as an implication for its being fluid.

According to Butler, the terms " gender is performed " should be differentiated from " gender is performative. This paper discovered how a variety of lesbian images were formed in the two abovementioned films, wherein due to the actions and decisions of the lesbian characters, they have proved that it was only the society's matrix that control and create conflict to disrupt the free formation of these images.

Although Butler is a western thinker, she was able to deepen the discourses of the Filipino scholars about gender which a number of them have endeavored to understand through gender studies and lesbian films in the country.

By trying to find an alternative Research Interests:Konstitusyonal na batayan ng wikang pambansa 1. Konstitusyonal na batayan ng Wikang Pambansa Inihanda ng: Grupo 1 FILN10A Marielle Jian Aspa Jonacel Gonzalgo Sirwally Silang Jonna Hibek 2.

ARALIN 1-BATAYANG KAALAMAN SA WIKA Ang Wika ng Pananatili Malaki ang ginampanang papel ng wika sa buhay ng tao. Wika ang ginamit ng Diyos na Maylalang nang likhain ang mundong ating ginagalawan.

Wika ang ginagamit sa komunikasyon. Ang wikang nauunawaan ay nagbubuklod ng lipunan at ang wikang nagdulot ng kalituhan ay nagpapabagsak ng lipunan. Ang Pilosopiya ni Pierre Bourdieu bilang Batayang Teoretikal sa Araling Pilipino (Co-Author: Ms.

Leslie Anne Liwanag) at aktibistang lumalaban sa globalisasyon.

Batayang teoretikal sa wikang filipino

Hindi lamang iinog ang papel sa wikang Filipino, bagkus ipapamalas ang antas ng diskursong maiintindihan ng mga kapwa Pilipinong nasa larangan ng araling kultural at araling. bilang Batayang Teoretikal sa Araling Pilipino F.P.A. Demeterio III Abstract: The aim of this paper is to expose the important aspects of Lyotard’s thought using the Filipino language.

hindi lamang sa wikang Filipino, kung hindi lalo na sa antas ng diskursong. Batayang Teoretikal Ang pag-aaral na ito na may pamagat na Ang Epekto ng Social Media sa Wikang Filipino sa mga Mag-aaral ng PNTC sa Unang Antas ay nakabatay sa mga sumusunod na teorya: Ang Teoryang Eureka na naglalahad na ang wika ay sadyang inimbento.4/4(48).

Gayunpaman, sa pag-aaral na ito ay binibigyang diin ang uri ng wikangginagamit sa pakikipagsulatan, samantalang ang kasalukuyang pag-aaral naman aymay kinalaman sa Gabay sa makabagong Ortograpiya ng Wikang Filipino kungbatid nga ba ito ng mga mag .

Batayang Konseptwal ng Filipino - tranceformingnlp.com - tranceformingnlp.com